top of page

บริการของ UKEC

แนะแนวศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ระดับ High School ปริญญาตรีและโท

สมัครเรียน

ทำวีซ่านักเรียน

จัดหาที่พัก

แนะนำตั๋วเครื่องบินราคาถูก

แนะนำเรื่องการหางาน Part-time ระหว่างศึกษา

ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในประเทศอังกฤษ

bottom of page